Allemaal beestjes in Waterdunen...

Twee groepen waren afgelopen weekend druk met het inventariseren van (een deel van) de fauna in en bij het projectgebied.

Eurobirdwatch
Op zaterdagochtend 6 oktober was de telpost bij Breskens weer druk bezet in het kader van de Eurobirdwatch-dag. Deze activiteit wordt jaarlijks gehouden tijdens de najaarstrek van vogels die in warmere oorden overwinteren. Bij Waterdunen werden bijna 5000 overvliegende trekkers geteld, waarvan ruim 4000 graspiepers. Alle getelde soorten staan genoemd op trektellen.nl.

Muizenkamp
Al op donderdag 4 oktober streken de eerste vrijwilligers van de Zoogdierwerkgroep Zeeland neer bij Hof Waterdunen om een weekend lang te zoeken naar o.a. muizensoorten in de regio West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaarlijkse 'muizenkamp' werd samen met Het Zeeuwse Landschap georganiseerd. Het meest geteld werden de veldmuis en de gewone bosmuis. Ook een rosse woelmuis (titelfoto) werd gezien. Bijzonder was de vangst van twee veldspitsmuizen (foto onder) in de buurt van Waterdunen. Naast veel muizen zagen de deelnemers twee wezels en diverse soorten dwergvleermuizen.

Zowel Omroep Zeeland als de PZC besteedden aandacht aan het Zoogdierenkamp dat vanuit Waterdunen werd gehouden.

Een van de bijzondere vondsten was een veldspitsmuis

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelfoto: Rosse woelmuis (Bron: Nature Photography - Harry de Jong)