Bijzondere ontdekking in Waterdunen

Medewerkers van Het Zeeuwse Landschap ontdekten onlangs maar liefst zes broedende paartjes strandplevieren in Waterdunen. Dat is heel bijzonder want broedende paren zijn zeldzaam: aan de Oosterschelde zijn er jaarlijks zo’n 10 broedparen te vinden en in heel Nederland nog maar 200.

De ontdekking van de eerste broedende plevieren en kluten is veel belovend voor de nieuwe natuur. Dit werd ontdekt tijdens de vogelinventarisaties die Het Zeeuwse Landschap in deze tijd van het jaar overal uitvoert. De vogels hebben zich vooral in het oostelijke deel van Waterdunen genesteld, waar de eerste vogeleilanden al zijn opgeleverd.

Strandplevieren

Strandplevieren staan bekend als echte pioniers, die houden van een kale, onbegroeide bodem; precies wat Waterdunen nu biedt. Oorspronkelijk broedt deze plevier op stranden, maar daar zijn aan de Zeeuwse kusten geen rustige plekjes meer te vinden. Aan de
Oosterschelde zijn er jaarlijks zo’n 10 broedparen te vinden en in heel Nederland nog maar 200. Het is dus heel goed nieuws voor deze plevierensoort dat Waterdunen nieuwe kansen biedt!

Waterdunen in wording

Aan de monding van de Westerschelde in het nieuwe, binnendijkse natuurgebied Waterdunen wordt nog druk gewerkt. Graafmachines diepen de kreken uit en dumpers rijden af en aan. Maar de eerste gevleugelde bezoekers van het vogelparadijs in wording hebben
het er naar hun zin.

Vogels voelen zich thuis

Hoewel het zeewater pas volgend jaar het gebied zal binnenstromen, staat er nu al het nodige water in de uitgegraven geulen. En daar voelen heel wat vogels zich thuis, wadend langs de oevers van kreken. Gewoon vanaf de weg die er nu nog doorheen loopt, zie je
volop bergeenden en kluten foerageren, vogels die je er een jaar geleden nog niet of nauwelijks zag.

Vogels in Waterdunen
Foto: Chiel Jacobusse