Broedsucces in Waterdunen

Alhoewel er nog geen zout water in Waterdunen aanwezig is, weten de vogels het landschap al goed te vinden. Het trekt als een magneet nu al strandplevieren aan. De strandplevier is maar een klein vogeltje, maar toch is er voor hen in Zeeland maar weinig ruimte over om te broeden. Er zijn jaarlijks nog een kleine 100 broedparen in de delta, en dit aantal loopt steeds meer terug.

Gelukkig komt er met Waterdunen meer ruimte voor deze zeldzame plevieren. Voor het tweede jaar op rij worden er nu jongen grootgebracht, terwijl de graafmachines nog bezig zijn Waterdunen af te maken!

Er zijn nog veel meer prachtige vogels in Waterdunen aanwezig. De momenteel ‘zoete’ situatie trekt soorten als geoorde fuut, tafeleend en steltkluut aan. Bekijk de meest recente waarnemingen.

Vogel