Eerste boerenzwaluw gesignaleerd bij Waterdunen

Afgelopen weekend passeerden de eerste boerenzwaluwen de vogeltelpost bij Waterdunen. Dat is vroeg, net na een periode van flinke vorst. De zwaluwen overwinteren aan de Afrikaanse kust en trekken in het voorjaar weer noordwaarts.
Er zijn ook al veel andere trekvogels geteld bij Breskens in de afgelopen dagen, zoals witte kwikstaarten, rietgorsen, veld- en boomleeuwerikken en wel zeshonderd grutto's.
In dit krantenartikel lees je er meer over.

Eind april/begin mei worden nog veel meer vogels verwacht, die allemaal langs de telpost ter hoogte van Waterdunen vliegen. Op 5 mei organiseren we daarom het evenement "Zo vrij als een vogel". Kom ook en kijk zelf door een telescoop. Enthousiaste vrijwilligers leggen precies uit wat er allemaal te zien is.
Die dag zijn er ook een aantal excursies in Waterdunen. Iedereen is welkom vanaf 7 uur 's morgens. Meer informatie vindt je op de pagina Activiteiten.