Feiten over Waterdunen

Sinds half oktober 2015 kwam Waterdunen negatief in het nieuws. Binnen het project dreigt een tekort van rond de 3 miljoen euro. Lees hier de feiten.

Voor Waterdunen is een grondexploitatie (GREX) opgesteld, een overzicht van geraamde kosten en inkomsten.  De GREX wordt regelmatig geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van de bestedingen tot dan toe en de meest recente bestek ramingen. Tegenvallers bij de uitvoering van Waterdunen zijn in de GREX van dit voorjaar opgevangen. Dat gebeurde door onderscheid te maken in noodzakelijke en  gewenste onderdelen. Deze gewenste onderdelen kunnen in een later stadium uitgevoerd worden. Zo kon de GREX toen sluitend gemaakt worden. De kosten waren volledig gedekt uit de inkomsten. Bij de najaar actualisatie zijn opnieuw tegenvallers gebleken. Deze tegenvallers zijn geconstateerd bij de lopende bestekken, bij de ramingen voor de nieuwe bestekken en aan de inkomstenkant. De tegenvallers bedragen ongeveer 3 miljoen euro.

Wat gaat Provincie doen?

De Provincie onderzoekt de mogelijkheden om de tegenvallers in de GREX op te vangen. Dat kan door bezuinigingen en of door extra inkomsten te verwerven of vrij te maken. De Provincie zet extra capaciteit in om vóór het einde van het jaar aan Provinciale Staten een goed onderbouwde en robuuste GREX voor te leggen.

Is er voldoende geld om het werk door te laten gaan?

Het tekort heeft geen directe gevolgen op de uitvoeringswerken die nu aan de gang zijn in Waterdunen. Het werk komt dus niet stil te liggen. Het tekort is fors en toch relatief beperkt, namelijk ca. 3,5 % van de totale realisatiekosten. De verwachting is dan ook dat de oplossing voor dit tekort een minimaal effect heeft op de ambitie en kwaliteit van Waterdunen. De financiële tegenslag zal niets afdoen van de meerwaarde die Waterdunen heeft voor Zeeland.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden wij dat op deze website.