Laatste dam eruit!

Afgelopen vrijdag was het zover: een graafmachine nam de laatste hap grond weg uit de dam die tot dan toe de verbinding vormde met de oude Slikkenburgseweg. Daarmee is de afronding van de acht broedeilanden een feit.

Deze maand is er hard gewerkt om de bergen met schelpen te verspreiden over de eilanden en de randen werden afgewerkt met stenen. De dammetjes tussen de eilanden zijn er allemaal uitgehaald, zodat alleen vogels er nog makkelijk kunnen komen.

In de winter werd al het materiaal aangevoerd, maar was de grond te nat voor de zware machines om over heen en weer te rijden. Met het droge weer dit voorjaar waren de omstandigheden ideaal om het karwei af te maken.

Met het afronden van de broedeilanden is weer een belangrijk onderdeel in het project Waterdunen gerealiseerd. Kustvogels, zoals de dwergstern, hebben hier voortaan een veilige broedplaats. En als straks de vogelkijkhutten er staan, kunt u daar ooggetuige van zijn!​