Laatste Update (16-12-2014)

We houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden bij Waterdunen.

Kustversterking
De zandsuppletie bij Waterdunen is helemaal klaar. Het zand ligt in een depot waaruit het water weggepompt wordt met behulp van pompen. Op dit moment wordt er gewerkt bij het duin aan de westzijde van ’t Killetje. Het opgespoten zand wordt daar verwerkt, zodat het duin hoger en breder wordt. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot begin 2015. Daarna wordt het duin aangeplant met helm, struiken en stuifschermen. Alle andere grondwerken liggen op dit moment stil vanwege het natte weer. De aannemer is druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden in 2015. Na het stormseizoen, april 2015, start de kustversterking bij ’t Killetje.

Getijdenduiker
Het betonwerk van de getijdenduiker is gereed en alle schuiven zijn geplaatst. De laatste hand wordt gelegd aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties waarmee de schuiven worden bediend. Vervolgens wordt de technische ruimte ingericht waarin deze installaties worden geplaatst. Aan het nieuwe gemaal wordt hard gewerkt. Het betonwerk is nu ongeveer voor de helft afgerond. Vanwege de complexiteit duurt het enige maanden voordat dit helemaal klaar is. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, zoals de pompen, worden in de loop van volgend jaar geplaatst. De bouwkuip van de verbindingskoker is gereed. De eerste vloerdelen van de verbindingskoker zijn inmiddels gestort.

Aanleg Waterdunen
Graafwerkzaamheden
De werkzaamheden aan de westkant van Waterdunen zijn gereed. De kreken en recreatie-eilanden ten zuiden van het Zandertje zijn nu ook goed zichtbaar. In verband met het zetten van de kleibodem, worden de recreatie-eilanden pas in de tweede helft van 2015 afgedekt met zand. Dit zand is onlangs opgespoten en ligt opgeslagen in een zanddepot.

Afzetting natuurgebied aan de oostkant
Het natuurgebied aan de oostkant van Waterdunen is afgezet met palen en de toegangsdammen (bestemd als toegang voor de akkers) zijn verwijderd. Dit gebied is ingezaaid en alleen nog toegankelijk voor voetgangers via een toegang aan de Kieweg en de Nolletjesdijk. Wij vragen voetgangers honden aangelijnd te houden. Op deze manier krijgt de natuur de kans zich goed te ontwikkelen. Bedankt voor uw begrip. Inmiddels zijn aan de oostkant van Waterdunen de bomen geplant langs de Nieuwe Slikkenburgseweg.

Voorbereiding wegen en paden
Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om in de loop van 2015 te starten met de aanleg van de paden in Waterdunen. Ook vinden de voorbereidingen plaats voor de aanpassing van de wegen rond Waterdunen. Deze voorbereidingen bestaan onder andere uit een bodemonderzoek en stabiliteitsberekeningen op de locatie voor de nieuwe weg naar ‘t Killetje. De bestaande weg is straks alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer. De nieuwe weg wordt in opdracht van de Provincie aangelegd door het waterschap en komt na de aanleg in het beheer van het waterschap.

Luchtfoto’s
Het landschap van Waterdunen verandert snel. In november hebben we weer luchtfoto’s laten maken. Benieuwd hoe Waterdunen er nu uit ziet? Bekijk de foto's op de website. 

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie, van maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015, liggen alle werkzaamheden in Waterdunen stil. Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.