Statenleden bezoeken Waterdunen

Vrijdag 28 augustus is het politieke jaar voor de Statenleden gestart met een bezoek aan project Waterdunen.

Waterdunen is nog niet toegankelijk voor bezoekers, maar de Statenleden werden in de ochtend bijgepraat door projectcollega’s van waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Molecaten. Ondernemer Nick Sinke gaf uitleg over de zilte kruiden in Waterdunen.

In de middag volgde, onder leiding van twee projectmedewerker van HZL, een wandeling over de bruggen in het hart van Waterdunen. Hier kunnen de vogels van dichtbij worden bekeken, zonder de vogels te storen.

Het was een geslaagde dag.