Transport van stortsteen gaat van start

Vanaf donderdag 10 januari gaan de transporten van stortsteen van start. De stortsteen is nodig voor het verstevigen van de oevers en de bodem van de inlaatkreek. Zoals door aannemer Martens & Van Oord is aangegeven in de flyer die is verspreid onder omwonenden, wordt er vanuit de handelshaven in Breskens via de rondweg en de Langeweg gereden richting het projectgebied Waterdunen. Ongeveer eens per 10 minuten rijdt er dan een vrachtwagen over de transportroute. Het duurt drie weken (tot 8 februari 2019) voor de acht scheepsladingen met stortsteen naar het projectgebied zijn gebracht.

Er staan extra borden bij elke uitrit langs de route voor het bouwverkeer en er worden diverse andere voorzorgsmaatregelen genomen in het kader van veiligheid. Zo staat er een verkeersregelaar bij het viaduct op de Langeweg en mag er in de bebouwde kom door het bouwverkeer niet harder dan 40 km/uur worden gereden.
Mocht u desondanks iets opmerken of vragen hebben over het werkverkeer, dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager van de aannemer, de heer Camiel van der Heiden, tel. 06-23751861, email: waterdunen@mvogroep.nl.

Lossen van stortstenen in haven van Breskens