Transporten voor Waterdunen nog tot half maart

De transporten voor Waterdunen zijn nog in volle gang. Op dit moment rijden er trekkers met vrachten zand. In het totaal moet aannemer Romers Grondverzet 40.000 m3 zand verwerken in het gebied. Het zand is nodig voor de afwerking van de eilanden van het middenpad, rondom de vogelkijkhutten en nog een paar eilanden aan de oostzijde van Waterdunen. De zandtransporten duren nog tot en met 5 maart 2019.

De contouren van de inlaatkreek zijn inmiddels al duidelijk zichtbaar. Voor de afwerking van de bodem en oevers heeft aannemer Martens & Van Oord al heel wat stortsteen aangevoerd. In de eerste helft van maart worden de laatste twee scheepsladingen in de haven van Breskens verwacht. Dan duurt het ongeveer een week voor vrachtwagens alle stortsteen naar het gebied hebben gebracht.