Update februari/maart 2015

We houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden bij Waterdunen.

Kustversterking

De afgelopen weken is gewerkt bij het duin aan de westzijde van 't Killetje. Het opgespoten zand is daar verwerkt, zodat het duin nu hoger en breder is. Momenteel wordt het duin aangeplant met helm, struiken en stuifschermen om verstuiving van het zand tegen te gaan. Er vinden nu geen ontgravingswerkzaamheden en transporten plaats binnen Waterdunen. Sinds vorige week is de aannemer gestart met het herstellen van de zandbanen en het graven en/of herstellen van greppels om het teveel aan water af te voeren en het terrein begaanbaar te maken. Waarschijnlijk gaan we vanaf medio maart verder met het uitgraven van de geulen. De grond die daaruit vrij komt, gebruiken we om het duin te maken. Wanneer we precies starten met deze werkzaamheden, hangt sterk af van het weer. Ook starten we medio maart met de aanleg van de nieuwe duinpaden bij ‘t Killetje. Na het stormseizoen, april 2015, wordt de dijk versterkt rondom 't Killetje.

Getijdenduiker

Medio januari is een test uitgevoerd in de getijdenduiker, waarbij allerlei scenario's zijn doorlopen om te kijken of de installatie en met name de schuiven hun werk doen. Alles bleek goed te werken. Het nieuwe gemaal is in aanbouw. Het betonwerk van het pompenhuis is zo ver gevorderd dat het geleidelijk boven het maaiveld uitkomt. Deze week wordt de vloer van de begane grond gestort en kan de opbouw van het pompenhuis worden uitgevoerd. Aansluitend wordt de bouwkuip verwijderd en de omgeving rond het pompenhuis ingericht. De komende weken wordt de nieuwe verbinding (koker) tussen het nieuwe gemaal en de getijdenduiker verder afgewerkt.

Aanleg Waterdunen

Voorbereiding voor het nieuwe bestek: de wegen en paden
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om in de loop van 2015 te starten met de aanleg van de wegen en paden in Waterdunen. Ook vinden de voorbereidingen plaats voor de aanpassing van de wegen rond Waterdunen.

Open Dag Provincie Zeeland

In aanloop naar de provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 zet de Provincie op zaterdag 14 maart 2015 van 10.00 tot 16.00 uur haar deuren open voor het publiek. Het thema: Werken aan de toekomst van Zeeland. Er staan stands in een deel van de provinciale gebouwen en op het Abdijplein. Daarnaast vinden leuke activiteiten plaats om u te laten zien en beleven wat de Provincie voor Zeeland doet. Zoals een Meet & Greet met de Commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de provinciesecretaris. U kunt ook leden van Provinciale Staten ontmoeten, inclusief vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Er is een mini-filmfestival met een mix van historische films en hedendaagse clips, en diverse stands met meer informatie over projecten zoals Waterdunen. U bent van harte welkom!