Vakblad Land + Water: Interview inzake regie en uitvoering Waterdunen


In het blad Land + Water, een vakblad over ontwikkelingen in de civiele- en milieutechniek, lees je deze maand alles over het multifunctionele kustversterkingsproject Waterdunen. Jeroen de Maat (senior projectleider Provincie Zeeland) en Dennis van Heumen (senior projectleider BLT advies) vertellen over de uitdagingen en kansen van Waterdunen.

https://www.btl.nl/wp-content/uploads/2019/05/Artikel-Waterdunen.pdf