Veel belangstelling voor fietsexcursies Waterdunen

Bijna 40 mensen fietsten afgelopen zaterdag mee met de provinciale projectleiders voor een rondje Waterdunen. De excursies werden georganiseerd om het werk van de Provincie op locatie te laten zien. De deelnemers zagen met eigen ogen hoe ver het project Waterdunen al is gevorderd. Ze namen ook een kijkje in het gebied bij de vogelkijkhutten en bij de eerste palen van bruggen. Waterschap Scheldestromen had ook de getijdenduiker opengesteld voor deze gelegenheid.

Kijkje bij vogelkijkhutten
Bezoek aan de getijdenduiker