Werken aan Waterdunen

Woensdag 3 juli begint aannemer Romers Grondverzet BV met het verwijderen van de puinverharding van het voormalige Kiewegje. Het struinpad (rondje met het hondje) is dan tijdelijk afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven.

Daarnaast wordt de komende periode in Waterdunen materiaal verwerkt en afgevoerd. Deze werkzaamheden zorgen voor meer activiteit nabij de keerlus en kunnen mogelijk zorgen voor geluidsoverlast. Ook deze werkzaamheden starten op woensdag 3 juli en duren circa vijf werkdagen. Deze planning is mede afhankelijk van de (weers)omstandigheden.