Werkzaamheden voormalige Kiewegje en nabij Keerlus afgerond.

De werkzaamheden waar we op 2 juli een bericht over geplaatst hebben (zie archief) zijn afgerond.

De puinverharding van het voormalige Kiewegje is verwijderd en het struinpad (rondje met het hondje) is weer toegankelijk.

Ook het materiaal nabij de keerlus is verwerkt en afgevoerd.