Winters werken in Waterdunen

Het werk in Waterdunen gaat door ondanks dat het winterse weer. De mannen van Martens & Van Oord en Romers Grondverzet gaan gewoon verder met hun werk. Al bevriest het water in de geulen, de graafmachines blijven in beweging. De eerste contouren van het inlaatkanaal zijn al zichtbaar.

Ook de transporten van stortsteen vanuit de haven in Breskens via de Langeweg naar het werkgebied vinden nog steeds plaats. Extra opletten op de weg dus.