Het Zeeuwse Landschap


Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich al sinds 1936 in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap met mooie vergezichten. Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt inmiddels tientallen waardevolle gebieden. In totaal al bijna 10.000 hectare, verspreid door de hele provincie. De terreinen variëren van grote natuurgebieden zoals Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Yerseke Moer, tot kleine vliedbergen en historische wallencomplexen. Dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies is er volop gelegenheid van al dit moois te genieten.

Missie en doelstelling

Het Zeeuwse Landschap is een terreinbeherende organisatie in Zeeland. Het Zeeuwse Landschap beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschapsschoon in de ruimste zin van het woord. Daarbij hoort ook de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en de communicatie over natuur en landschap.

Doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap:

  • zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin
  • begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon
  • voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur en landschapsschoon
  • begeleiden van de recreatie in waardevolle natuurgebieden in Zeeland
  • educatie en voorlichting over natuur- en landschapsbescherming

Om deze doelen te bereiken doet Het Zeeuwse Landschap het volgende:

  • verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van terreinen
  • werven van fondsen
  • gesprekspartner zijn bij overheid en andere rechtspersonen
  • samenwerken met soortgelijke organisaties

Bezoek de website van Het Zeeuwse Landschap

Het Zeeuwse Landschap