Publicaties


Waterdunen magazine

Tweemaandelijks digitaal magazine met nieuws over het project Waterdunen.

Ontwerp 2e herziening Provinciaal Inpassingplan (PIP) Waterdunen

Onderstaande documenten die betrekking hebben op de voorgenomen tweede herziening van het PIP Waterdunen liggen ter inzage bij het Provinciehuis te Middelburg en het Klantencontactcentrum van de gemeente Sluis te Oostburg. De periode van ter inzage legging is vanaf 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019. Details staan vermeld in de Kennisgeving hieronder.

 

Vastgestelde plannen Waterdunen

Inpassingsplan

Nadeelcompensatieregeling

Vergunningen Waterdunen

Ontgrondingenwet

Onttrekkingsbesluit Wegenwet

Watervergunning

Ontheffing op de keur van wegen

Flora- en Faunawet

Onderzoek

Kaarten en afbeeldingen

Brochures