Publicaties


Waterdunen magazine

Tweemaandelijks digitaal magazine met nieuws over het project Waterdunen.

Vastgestelde tweede herziening Provinciale inpassingsplan Waterdunen

 

Vastgestelde plannen Waterdunen

Inpassingsplan

Nadeelcompensatieregeling

Vergunningen Waterdunen

Ontgrondingenwet

Onttrekkingsbesluit Wegenwet

Watervergunning

Ontheffing op de keur van wegen

Flora- en Faunawet

Onderzoek

Kaarten en afbeeldingen

Brochures