Regionale sociaal-economische effecten


Het project Waterdunen heeft als belangrijke doel een bijdrage te leveren aan de economische versterking van West-Zeeuws-Vlaanderen (grondgebied van de gemeente Sluis). De rijksoverheid investeert fors in Waterdunen. Voor de onderbouwing van dat besluit is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Die MKBA toont aan dat investeren door de overheid in Waterdunen positief maatschappelijke baten oplevert voor geheel Nederland.

Er wordt ook gevraagd wat Waterdunen de regio zelf oplevert. Zo’n vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt omdat iedere berekening van een economisch effect maar gedeeltelijk recht doet aan wat de betrokkenen in de streek voor waardering hebben voor de ingreep. Voor bijvoorbeeld het verdwijnen van de bestaande landbouw of het behoud van voorzieningen. Zaken die zich lastig in getallen laten vangen, tegelijk laten studies zien dat je wel degelijk iets over de effecten kan zeggen voor zover ze te kwantificeren zijn. Bij de regionale effecten gaat het om de effecten voor de inwoners, voor de landbouw, voor het regionale bedrijfsleven en voor de financiën van de gemeente Sluis.

Rapporten