Vogels van dichtbij


Waterdunen ligt bij Breskens, een internationale hotspot voor trekvogels. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem grote aantallen van allerlei soorten vogels. Vanaf de vogeltelpost op de zeedijk, niet ver van de vuurtoren, zijn de passerende vogels heel mooi te observeren.

Volop voedsel

Waterdunen wordt straks door het afwisselende landschap, de gunstige ligging en het optreden van eb en vloed heel rijk aan voedsel voor passerende vogels. Zwaluwen en graspiepers vangen insecten boven en langs het water. Steltlopers zoals de scholekster en de kluut vinden schelpdieren en wormen in het zachte slib. Ganzen en eenden hebben volop mogelijkheden om te grazen.

Stern met visje

Mens ontmoet vogel

In Waterdunen gaat het om de ontmoeting tussen mens en vogel. Er komen vogelobservatiehutten, kijkschermen en andere slimme voorzieningen om de vogels van dichtbij te bekijken. In de observatiehutten kun je genieten, maar ook van alles leren over de natuur. Zowel de doorgewinterde vogelaar als de toevallige passant die even een kijkje wil nemen, worden verrast door de rijke vogelstand.

Bergeenden

De toekomst is al begonnen

Voor wie nu kijkt naar Waterdunen in aanbouw lijkt het allemaal nog ver weg. Toch zijn de vogels al volop aanwezig. Het zijn de pioniers onder de vogels, die binnen enkele jaren gezelschap krijgen van tal van andere soorten.