Werkzaamheden


Werkzaamheden

De Provincie Zeeland werkt hard aan Waterdunen. Ongeveer driekwart van het gebied is al gerealiseerd. Er vinden nog steeds veel werkzaamheden plaats. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen het afgezette terrein. Voor de aan- en afvoer van materiaal zullen enkele transporten plaatsvinden over de wegen van en naar Waterdunen. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over lopende werkzaamheden, het werk dat in voorbereiding is en over de onderdelen die al zijn afgerond.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, toch bestaat de kans dat u hinder ondervindt van tijdelijk toenemende verkeersdrukte. De betrokken aannemers nemen de noodzakelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Centraal punt voor uw klachten

Heeft u onverhoopt toch klachten in verband met werkzaamheden aan Waterdunen? Neem dan contact op met Anya Langerak (projectcommunicatie Waterdunen), via telefoonnummer 06-2112 4816. U kunt ook een mail sturen aan a.langerak@zeeland.nl.