Werkzaamheden


Werkzaamheden

De Provincie Zeeland werkt hard aan Waterdunen. Ongeveer tweederde van het gebied is al gerealiseerd. Er vinden nog steeds veel werkzaamheden plaats. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen het afgezette terrein. Voor de aan- en afvoer van materiaal zullen enkele transporten plaatsvinden over de wegen van en naar Waterdunen. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over lopende werkzaamheden, het werk dat in voorbereiding is en over de onderdelen die al zijn afgerond.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, toch bestaat de kans dat u hinder ondervindt van tijdelijke toenemende verkeersdrukte. De betrokken aannemers nemen de noodzakelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Centraal punt voor uw klachten

Heeft u onverhoopt toch klachten in verband met werkzaamheden aan Waterdunen? Neem dan contact op met Karien van Veggel (projectcommunicatie Waterdunen), via het nummer 06-2570 9312. U kunt ook een mail sturen aan cgm.v.veggel@zeeland.nl.

Inloopavond voor omwonenden

Op woensdagavond 12 september van 17.00 tot 19.30 uur is er een inloopavond in mfc De Korre, Ghistelkerke 1a te Breskens. Daar staan vertegenwoordigers van de aannemers en medewerkers van het project Waterdunen klaar om vragen over de geplande werkzaamheden te beantwoorden.