Werk in uitvoering


In de tweede helft van 2018 is in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met de uitvoering van twee grote bestekken in Waterdunen: het uitgraven van het inlaatkreek en de aanleg van het middenpad met bruggen.
Het Zeeuwse Landschap heeft in het voorjaar van 2018 al de zogenaamde Oestergeul laten aanleggen in het kader van het project Kustlaboratorium. De eerste twee vogelkijkhutten zijn in juni op de eilandjes aan weerszijden van het middenpad gebouwd.

Het laatste deel van de Langeweg is sinds 1 november 2017 vanaf de kruising met de Nieuwe Slikkenburgseweg definitief afgesloten omdat in dit deel van Waterdunen de komende tijd veel werkzaamheden met zwaar bouwverkeer zullen plaatsvinden. Het asfalt van de fietspaden langs deze wegen is begin augustus al verwijderd. Dit is ook bij de keerlus aan de oostkant van het Zandertje gebeurd. Hier is de aansluiting op het recreatiedeel van het gebied opnieuw ingericht om het uitgaande bezoekersverkeer richting Breskens straks in goede banen te leiden. Deze uitgang aan de oostzijde blijft gesloten voor publiek totdat alle werkzaamheden aan de infrastructuur van Waterdunen zijn afgerond.

Het geplande werk aan diverse recreatievoorzieningen staat beschreven onder Werk in voorbereiding.

Asfalt van de keerlus oostkant Zandertje is verwijderd.