Werk in uitvoering


Niet alles in het gebied kan tegelijk uitgevoerd worden. Terwijl de aannemers in het veld bezig zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de laatste onderdelen van Waterdunen die nog moeten worden aangelegd.

In de tweede helft van 2019 zal onder andere het aangeslibde zand in 't Killetje gebaggerd worden. Het Zeeuwse Landschap zal een begin maken met de aanleg van de zilte teelt percelen. Ook wordt er verder gewerkt aan de brug bij de Walendijk, waarvan de landhoofden al zijn aangebracht.

Het geplande werk aan diverse recreatievoorzieningen staat beschreven onder Werk in voorbereiding.

Asfalt van de keerlus oostkant Zandertje is verwijderd.