Werk in voorbereiding


Niet alles in het gebied kan tegelijk worden uitgevoerd. Terwijl aannemers in het veld bezig zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de laatste onderdelen van Waterdunen die nog moeten worden aangelegd.

De werkzaamheden in 2019 zijn de voorbereding op het laatste deel van het project. Dit betreft o.a. de aanleg van de recreatie voorzieningen, de bebording en het wandelpad.

Op de volgende pagina wordt meer informatie gegeven over de werkzaamheden die nu worden voorbereid, zoals de aanleg van de verschillende recreatievoorzieningen.