Werk in voorbereiding


Niet alles in het gebied kan tegelijk worden uitgevoerd. Terwijl aannemers in het veld bezig zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de laatste onderdelen van Waterdunen die nog moeten worden aangelegd.

In verband met het werk dat in 2018 en 2019 in het gebied wordt gedaan, is sinds november 2017 ook het einde van de Langeweg definitief afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de kruising met de Nieuwe Slikkenburgseweg. Alleen bouwverkeer kan nog gebruik maken van de asfaltwegen die binnen het projectgebied Waterdunen liggen. Voor bezoekers van de kuststreek zijn omleidingsroutes aangegeven. Voor fietsers zijn nieuwe paden aangelegd langs de noord- en de zuidkant van het gebied.

Op de volgende pagina wordt meer informatie gegeven over de werkzaamheden die nu worden voorbereid, zoals de aanleg van de verschillende recreatievoorzieningen.