Werk in voorbereiding


Niet alles in het gebied kan tegelijk worden uitgevoerd. Terwijl aannemers in het veld bezig zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de laatste onderdelen van Waterdunen die nog moeten worden aangelegd.

De werkzaamheden in de tweede helft van 2019 zijn de voorbereiding op het laatste deel van het project. Dit betreft o.a. de aanleg van de recreatie voorzieningen, de bebording en het wandelpad.

In juli 2019 zijn de brughoofden van de toekomstige brug bij de Walendijk parkeerplaats al gebouwd. De liggers van de brug zijn eind november op de brughoofden geplaatst. In 2020 worden het brugdek en de leuning aangebracht.

Stichting Het Zeeuwse Landschap werkt in 2020 aan de aanleg van het welkomstgebouw, de pekelkreeft en de roerdomppoel. 

De gemeente Sluis realiseert in 2020 een parkeerplaats bij het voormalige RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie) gebouw aan de Puijendijk.