Werk in voorbereiding


Niet alles in het gebied kan tegelijk worden uitgevoerd. Terwijl aannemers in het veld bezig zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de laatste onderdelen van Waterdunen die nog moeten worden aangelegd.

De werkzaamheden in de eerste helft van 2021 zijn de voorbereiding op het laatste deel van het project. Dit betreft o.a. de aanleg van de recreatie voorzieningen, de bebording en het afmaken van de wandelpaden.

De gemeente Sluis realiseert in 2021 een parkeerplaats bij het voormalige RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie) gebouw aan de Puijendijk.