Aanleg wandelpaden, informatie- en begrazingsvoorzieningen

Half juli is aannemer Van Eekeren en Van Schilt (EVS) begonnen met de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen.

Het werk vordert gestaag. Een deel van de begrazingsvoorzieningen, zoals rasters, veekralen en -roosters is aangelegd.

Ook worden de contouren van de wandelpaden nu goed zichtbaar. Een deel is al bedekt met de asfalt onderlaag waar binnenkort een gele toplaag over aangebracht wordt.

Aanleg asfalt onderlaag wandelpad bij oestergeul

Langs de wandelpaden worden de eerste informatievoorzieningen aangelegd zoals de fietsenstalling bij de Langeweg (ter hoogte van de Kieweg).

Naar verwachting kan in oktober de eerste route door Waterdunen bewandeld worden!