Aanleg zoutpan, roerdomppoel en zogenaamde 'pekelkreeft'.

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) start met de aanleg van de zogenaamde ‘pekelkreeft’ in het westen van Waterdunen en de ‘zoutpan en roerdomppoelen’ aan de zuidkant van het gebied. De pekelkreeft heet zo omdat de aan te leggen vorm vanuit de lucht op een pekelkreeft lijkt. Aannemer EVS BV uit Westdorpe legt hier kleinschalige broedeilandjes aan.

De zoutpan die de aannemer ook aanlegt ontstaat doordat zout water achterblijft en verdampt. HZL ontvangt voor de aanleg hiervan een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. De roerdomppoel bestaat uit brak/zoet water en trekt daardoor weer andere vogels aan.

Het grondwerk is eind oktober klaar. Daarna zijn enkele weken nodig voor de afronding. De opbouw van de kijkschermen vindt plaats na de aanleg van het wandelpad.