Baggeren kom 't Killetje

In september zal voor het eerst door de getijdenduiker zeewater Waterdunen in- en uit gaan stromen. 't Killetje is de plaats waar de getijdenduiker in de dijk is gebouwd. In de kom van ’t Killetje is in de loop van de tijd veel zand aangeslibd. Om een goede doorstroming te waarborgen, is het nodig om deze kom te baggeren.

Vanaf medio juli zal aannemer Van den Herik een baggerschip en ander materieel aanvoeren. Eind juli starten zij met de baggerwerkzaamheden. Omdat het werk vanaf het water gebeurt, is er geen overlast voor fietsers en wandelaars op de dijk. Zwemmen in het water in de kom of wandelen over het strand voor ’t Killetje is gevaarlijk en niet toegestaan.

De baggerwerkzaamheden zullen van eind juli tot uiterlijk medio september plaats vinden.

Afbeelding t Killetje