Eerste schop in de grond voor inlaatkreek Waterdunen

Vandaag heeft gedeputeerde Ben de Reu van Provincie Zeeland, samen met de leerlingen van groep 6 uit Breskens, het startsein gegeven voor het graven van de inlaatkreek in Waterdunen. Ook Luke Slager (Molecaten), Peter Ploegaert (gemeente Sluis) en Chiel Jacobusse (Het Zeeuwse Landschap) schepten mee. Via de inlaatkreek stroomt straks het zeewater Waterdunen in en uit.

In aanwezigheid van omwonenden, bestuurders en medewerkers van de projectpartners en de aannemers schepten Ben de Reu en 19 kinderen van basisschool de Zeemeeuw de eerste grond van de plek waar de inlaatkreek komt. Vervolgens klommen de gedeputeerde en een machinist in de graafmachine met de volle laadbak om de grond aan de kant leggen. Na een toost op dit feestelijke startmoment namen de aanwezigen deel aan een mini-excursie in Waterdunen. Ook de schoolkinderen en hun begeleiders kregen een speciale rondleiding.
Bekijk het filmpje van het scheppen van de eerste grond uit de inlaatkreek.

Van Westerschelde naar achterland

De inlaatkreek vormt de verbinding tussen de getijdenduiker en de geulen van Waterdunen. Hier stroomt het zeewater van de Westerschelde het gebied in en weer terug, zodat er zilte natuur ontstaat met schorren en slikken. De getijdenduiker werd in 2015 gebouwd toen de kust tussen Breskens en Groede werd versterkt.

Stevige bodem en oevers

De inlaatkreek wordt ongeveer 500 meter lang. Vlakbij de getijdenduiker is het kanaal relatief smal , zo’n 12 meter breed. Richting de geulen wordt de inlaatkreek steeds breder tot 75 meter op het einde. Ongeveer halverwege komt een stevige brug waarover voetgangers, fietsers en auto’s naar het recreatiepark kunnen. Omdat het water straks met grote snelheid door de inlaatkreek gaat stromen, worden de oevers en de bodem extra verstevigd met beton en stortsteen. Voor de veiligheid komt er aan beide kanten een hek. De grond die vrijkomt bij het graven van de inlaatkreek, blijft in het gebied en wordt gebruikt voor het aanleggen van de laatste eilanden in Waterdunen.

Na opening een testfase
Het is de bedoeling dat de schuiven van de getijdenduiker in september 2019 voor het eerst open gaan en water door de inlaatkreek stroomt. Voordat het zover is, moet het zand en de klei die nu aan beide kanten van de dijk voor de openingen ligt, weggehaald worden. Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen werken nu aan het programma voor de bediening van de getijdenduiker. Na de eerste opening van de schuiven volgt een testperiode om te controleren of de getijdenduiker in de praktijk werkt zoals is bedacht.

Inrichting gebied

Waterdunen is al grotendeels aangelegd. Twee aannemers werken momenteel in het gebied. Aan het graven van de inlaatkreek en de verkeersbrug die er overheen komt en de aanleg van het middenpad en het bouwen van een aantal voetgangersbruggen. Deze werkzaamheden moeten van de zomer klaar zijn. Tenslotte worden de wandelpaden in Waterdunen aangelegd.
Recreatieondernemer Molecaten zal de komende jaren het recreatiepark gaan inrichten en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap zorgt voor meer vogelkijkhutten in het gebied en maakt een informatiepunt met speelnatuur. Ook zal de komende tijd het Kustlaboratorium verder ingericht worden, zodat ondernemers er aan de slag kunnen met zilte teelten.

Gedeputeerde Ben de Reu schept samen met groep 6 van de basisschool uit Breskens de eerste grond voor de inlaatkreek.