Kennisgeving Zilte teelten

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij op 23 januari 2018 het ontwerp van het wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten hebben vrijgegeven. Eerder is de kennisgeving gedaan dat het ontwerp van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 1 februari tot en met 14 maart, ter inzage zou liggen. Wegens omstandigheden is het wijzigingsplan niet tijdig op ruimtelijkeplannen.nl geplaatst, reden waarom hierbij een hernieuwde kennisgeving wordt gedaan.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 15 februari tot en met 28 maart ter inzage. Lees de volledige kennisgeving hier. Het wijzigingsplan met bijbehorende kaarten is te vinden onder Publicaties.