Killetje buiten klaar voor Waterdunen

De werkzaamheden aan de zeezijde van de getijdenduiker zijn voorspoedig verlopen. De getijdenduiker is gebouwd ter hoogte van ’t Killetje, in de dijk aan de kust tussen Breskens en Groede. De toegankelijkheid van ’t Killetje aan de zeezijde is nu veranderd.

Goede samenwerking

Sinds mei dit jaar is er hard gewerkt aan de bodembescherming van ’t Killetje buiten. Onder toezicht van het Waterschap zijn maatregelen genomen om te zorgen dat het water straks makkelijk zijn weg vindt van en naar Waterdunen als de getijdenduiker opengaat. Daarbij is de bodem nu zo beschermd dat erosie aan de waterkering wordt voorkomen.

Hoofd Waterkeringen, Guiljam van der Schelde: "Met de aangebrachte bodembescherming bij ‘t Killetje is de veiligheid van de kust bij Waterdunen gewaarborgd. Dankzij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is de uitvoering volgens plan verlopen. Bij de aanpassing van de nollen hebben we ook oog gehad voor het behouden van de authentieke uitstraling. Alles is in basalt terug gezet en ook het zgn. staketwerk is teruggeplaatst op de glooiing".

De werkzaamheden aan ’t Killetje zijn uitgevoerd in het kader van het project Waterdunen. Als regievoerder heeft de Provincie Zeeland een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de beheerder van de zeewering, Waterschap Scheldestromen. Aannemer Van den Herik Kust- en Oeverwerken heeft vervolgens in opdracht van het Waterschap alle werkzaamheden binnen het geplande tijdsbestek uitgevoerd. De officiële oplevering vond 3 oktober jl. plaats.

Bodem Killetje beschermd

Tijdens de afgelopen maanden zijn de oevers in de kom aan de buitenkant van ’t Killetje versterkt en voorzien van bestorting. Eerder werden de nollen aan beide kanten van de uitstroomgeul ingekort zodat het water direct zijn weg vindt naar zee. Tenslotte is de geul zelf verdiept.

Nieuwe situatie ’t Killetje buiten

Voetgangers kunnen nu weer gebruik maken van het geasfalteerde (onderhouds-)pad van het Waterschap dat onderlangs de dijk loopt ter hoogte van ’t Killetje. In de nieuwe situatie is de kom zelf niet meer toegankelijk.

Als de getijdenduiker open wordt gesteld, zal het water met hoge stroomsnelheden door ’t Killetje gaan. Hierdoor is het niet veilig om in de kom te recreëren. Dit wordt aangegeven met borden. Buiten de kom is een drijflijn aangebracht. Deze drijflijn is er om te voorkomen dat bootjes en zwemmers vanaf de Westerschelde ’t Killetje binnengaan. Wandelaars kunnen voortaan alleen via het geasfalteerde onderhoudspad onderlangs de dijk ’t Killetje passeren en niet meer via het strand. Zelfs bij eb staat het water in de uitgediepte geul te hoog en is het niet veilig om er door te waden.

Op onderstaande foto is de nieuwe situatie bij ’t Killetje aangegeven.