Langeweg afgesloten per 1 november 2017

Eind 2017, begin 2018 starten er verschillende grote werkzaamheden in Waterdunen. In verband hiermee zal het laatste deel van de Langeweg buiten de bebouwde kom per 1 november definitief worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Bouwverkeer

Er zal worden gewerkt aan de aanleg van de inlaatkreek met verkeersburg. Ook moet er grondwerk worden gedaan voor het Kustlaboratorium van Het Zeeuwse Landschap. Verder zullen kreken worden verbonden en diverse voetbruggen worden aangelegd.

Voor deze werkzaamheden zal er zwaar verkeer gaan plaatsvinden over het gedeelte van de Langeweg tussen de oude en Nieuwe Slikkenburgseweg. Dit weggedeelte is door eerder bouwverkeer bovendien niet meer in goede staat. In overleg met de samenwerkende partners en het Waterschap als eigenaar/beheerder is besloten om uit veiligheidsoverwegingen dit deel van de Langeweg definitief af te sluiten voor doorgaand verkeer.​

 

Per 1 november afgesloten

De weg zal met bouwhekken worden afgesloten en omleidingsroutes zullen worden aangegeven. Uiteindelijk zullen deze en andere afgesloten wegdelen helemaal worden verwijderd. Tot die tijd zal alleen bouwverkeer er nog gebruik van kunnen maken.

Vanaf 1 november 2017 is het dus niet meer mogelijk om via de route Langeweg-Slikkenburgseweg te rijden van Breskens naar Groede en vice versa. Gemotoriseerd verkeer kan via de Rijksweg (N676) en de Provincialeweg (N675) rijden. Fietsers kunnen gebruik maken van het nieuwe fietspad dat is aangelegd aan de zuidoostkant van Waterdunen. Dit fietspad loopt vanaf de Langeweg onderlangs de Hogedijk naar de Havendijk in Groede.

Op de omgevingskaart is de nieuwe situatie weergegeven.