Live kijken naar broedende vogels

Op de eilanden in Waterdunen broeden op dit moment duizenden vogels. Vanaf de rand van Waterdunen is hun gekrijs te horen. Maar je kunt nu ook van dichtbij een kijkje nemen. Op één van de vogeleilanden staat een camera die live beelden uitzendt. Zo kunnen op afstand bijvoorbeeld de ringen om de poten van de vogels - die veel informatie geven - gelezen worden. Deze informatie wordt gebruikt voor onderzoek. Op de website van Het Zeeuwse Landschap volg je het wel en wee van papa, mama en kuiken grote stern, zwartkopmeeuw of visdief.