Nieuwe bewegwijzering rondom Waterdunen

Vanaf half oktober wordt de bewegwijzering rond Waterdunen vernieuwd. Dit is nodig omdat de verkeersstromen zijn veranderd en om de parkeervoorzieningen aan te geven. De aannemer haalt de huidige bewegwijzeringsborden weg en vervangt deze door nieuwe borden. Ook ruimt hij de tijdelijke omleidingsborden op die er staan voor de afsluiting van de Langeweg.

Het nieuwe bewegwijzeringsplan is opgesteld met de gemeente Sluis en voldoet aan de geldende richtlijnen bewegwijzering.