Palen voor middenpad

In december is er al hard gewerkt aan het middenpad. Deze noord-zuid-verbinding dwars door Waterdunen bestaat uit bruggetjes en vlonderpaden met een totale lengte van zo'n 900 m. Aannemer Romers Grondverzet heeft een speciale machine laten komen, die de palen voor de fundering van de bruggen niet in de grond heit maar draait. Dit gaat met veel minder lawaai gepaard dan het in de grond slaan en is dus prettiger voor de omgeving. De brugelementen worden ergens anders gemaakt en in januari 2019 naar de locatie gebracht.
Het middenpad kan pas helemaal afgemaakt worden als in maart de laatste asfaltwegen eruit gehaald kunnen worden, nadat alle materiaal voor de inlaatkreek is aangevoerd.
 

Middenpad op het inrichtingsplan

 

Machine die de funderingspalen van het middenpad in de grond draait