Plaatsing hekken Killetje buiten

Sinds het najaar stroomt het Westerscheldewater met grote snelheid door de getijdenduiker in en uit. Voor de veiligheid van de recreanten plaatst aannemer H4A in opdracht van waterschap Scheldestromen op dit moment een hekwerk van ongeveer 300 meter langs het Killetje buiten. Hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen is nog niet bekend.