Plaatsing liggers verkeersbrug

Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart zijn de tien liggers van de verkeersbrug in Waterdunen geplaatst. Een mooie mijlpaal in het project!

Deze horizontale balken waar het brugdek op komt te liggen zijn 35 meter lang en wegen per stuk maar liefst 70.000 kilo! Ze zijn geprefabriceerd in een betonfabriek en met voertuigen voor uitzonderlijk transport met begeleiding naar Waterdunen vervoerd. Daar zijn ze door aannemerscombinatie Martens & Van Oord (MvO) op de eerder gestorte brughoofden geplaatst.

De verkeersbrug over de inlaatkreek vormt de verbinding tussen ’t Zandertje en het nog aan te leggen recreatiepark.