Puijendijk klaar voor toeristenseizoen 2017

Na drie maanden van werkzaamheden is de weg op de Puijendijk in Groede bijna gereed voor gebruik. Vanaf vrijdag 31 maart 2017 is de weg open voor alle verkeer. In opdracht van de Provincie Zeeland heeft aannemer H4A Infratechniek B.V. de weg verbreed en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook is er een nieuwe oversteekplaats gemaakt voor fietsers. De weg op de Puijendijk is hiermee een stuk veiliger geworden. Ook ontstaat hiermee een betere verbinding voor verkeer naar de Zeeuws-Vlaamse kust en natuurgebied Waterdunen.

Reconstructie

De Waterschapsweg die langs de zuidwestkant van Waterdunen loopt, is over de hele lengte verbreed van 4,75 m naar 5,50 m. Hierdoor kunnen voertuigen elkaar makkelijker passeren dan voorheen.
Aan beide zijden is een brede bermstrook van grasbetonstenen aangelegd. Waar de huizen vlak aan de dijk staan, is de weg nu iets verder van deze huizen af komen te liggen.
Gedeputeerde Ben de Reu: "Met de reconstructie van de weg op de Puijendijk is weer een belangrijk werk in Waterdunen afgerond. De komende periode wordt gewerkt aan de aanleg van de inlaatkreek en de wandelpaden."

Fietspad

De vernieuwde Puijendijk

Ook aan de fietsers is gedacht. Waar het fietspad de hoofdweg kruist, is een nieuwe oversteekplaats gemaakt. Deze oversteekplaats ligt in de nieuwe situatie op enige afstand bij de kruising van de Puijendijk met de Noordweg vandaan. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. Hierdoor is het oversteken van de weg veiliger geworden.
Dagelijks Waterschapsbestuurder Rian de Feijter- de Feijter: "Wij nemen het stokje van de Provincie, die het werk prima heeft voorbereid en uitgevoerd, als wegbeheerder nu over."

Toekomstige verkeerssituatie

Een aantal aangrenzende wegen komt met de realisatie van project Waterdunen in de nabije toekomst te vervallen: Langeweg (westelijk deel), Slikkenburgseweg en 't Zandertje (westelijk deel is niet meer openbaar toegankelijk). Er ontstaat dan een nieuwe verkeerssituatie waarbij de weg op de Puijendijk onderdeel wordt van de ontsluitingsroute naar Waterdunen en de Zeeuws- Vlaamse kust.

Afwerking

De beplanting langs de vernieuwde weg zal de komende weken worden aangelegd. De haagjes die het fietspad van de weg scheiden komen weer terug. Verder worden bomen deels weer langs de weg en deels verder onder aan het talud geplaatst.
Peter van Dongen, Projectleider H4A: "Wij zijn trots dat wij als regionale aannemer weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan het unieke project Waterdunen. Dankzij de reconstructie is de Puijendijk toekomstbestendig en klaar voor de start van een nieuw seizoen!"