Realisatie brug Walendijk weer stapje verder

Op donderdag 28 november zijn twee liggers van 35 meter lang op de brug bij de Walendijk parkeerplaats geplaatst. De landhoofden van deze brug waren al in juli aangelegd. Het wegdek van tweeënhalve meter breed wordt nog voorzien van een bovenlaag en een hek.

De brug sluit aan op het wandelpad dat straks om en door Waterdunen loopt.