Start aanleg (aansluitende) wandelpaden

In de week van 12 juli 2021 is de aannemer Van Eekeren en Van Schilt (EVS) met de aanleg van de (aansluitende) wandelpaden in Waterdunen gestart.
 

Werkzaamheden

EVS begint met meetwerkzaamheden. Aan het einde van week 28 zal de aanvoer van materieel plaats vinden. Daarna treft EVS voorbereidende werkzaamheden zoals het maaien van stroken in het gebied waar het wandelpad komt en waar de veerasters aangebracht gaan worden voor de begrazing. Daarna start EVS met de graafwerkzaamheden voor de wandelpaden.

Meetwerkzaamheden EVS

​Wat merkt u van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden voornamelijk in het gebied Waterdunen uitgevoerd waardoor de overlast naar verwachting beperkt zal zijn. De kans bestaat dat u enige dagen geluidshinder ervaart door het verwerken van bouwmateriaal op de hoek Langeweg / Slikkenburgseweg en de hoek Slikkenburgseweg / Puyendijk. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor het einde van dit jaar zijn afgerond. Het gebied wordt daarna opengesteld voor bezoekers en we hopen u dan te mogen verwelkomen.

Struin pad in oosten (rondje-hondje) tijdelijk afgesloten

Het struin pad in het oostelijk deel van Waterdunen (voormalige Kieweg) zal, zolang dit nodig is voor de veiligheid tijdens het werk, afgesloten worden. Dit is noodzakelijk gezien het gebruik als bouwtoegang en de direct aangrenzende werkzaamheden bij deze ingangen. Als tijdelijke voorziening is er voor de omwonenden nabij de Kieweg een alternatieve struin route buiten Waterdunen gemaaid. Deze loopt in de berm tussen de omliggende waterloop en het fietspad.