Start verbreding Noordweg II en Havendijk

Deze week is door het Waterschap Scheldestromen gestart met de verbreding van de wegen aan de Noordweg II en de Havendijk te Groede. De weg wordt verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Om deze wegverbreding te realiseren wordt de bestaande sloot tussen de Woordweg en de Gerard de Moorsweg gedempt en een nieuwe sloot aangelegd.

Planning en omleiding
De werkzaamheden aan de Noordweg II en de Havendijk vinden plaats in de periode 1 februari tot en met 2 april 2021.
De Noordweg II en de Havendijk worden gefaseerd afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt gedurende de werkzaamheden continu omgeleid via een omleidingsroute richting Nieuwvliet en Nieuwvliet Bad over de Provinciale weg (N675), Sint Jandijk, Zeeweg en Zeedijk.
Bestemmingsverkeer van en naar woningen of percelen blijft wel mogelijk. Dit verkeer kan afhankelijk van de fase van de werkzaamheden via de Brouwerijstraat, Noordweg of Woordweg de bestemming bereiken. Ook het fietsverkeer over het fietspad langs de Noordweg II en de Havendijk blijft mogelijk.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer M. Hage via michiel.hage@scheldestromen.nl of tel: 06-51296595.