Testen getijdenduiker gestart

Deze week start een nieuwe fase in Waterdunen. Er komt voor het eerst zout water het gebied in. We testen de getijdenduiker en het watersysteem van Waterdunen. In deze monitoringsperiode bekijkt een team van diverse bedrijven onder andere of de stroomsnelheid van het water bij het in- en uitlaten klopt met de berekening. Ook wordt gekeken of de steenbestorting van de inlaatkreek en bij ‘t Killetje Buiten netjes op zijn plaats blijft liggen. Tijdens het testen kan het waterpeil variëren of een periode op één peil blijven. De technische monitoringsperiode duurt naar verwachting drie tot vier maanden. Vanaf de vogeltelpost op de Panoramaweg (ongeveer 1,5 km ten westen van de veerhaven Breskens) heeft u een mooi zicht over Waterdunen en de werkzaamheden.

Het gebied is niet toegankelijk. Wilt u Waterdunen bezoeken, kom dan naar de Open dag op 28 september.

water stroomt door getijdenduiker