Update december 2015

In deze update vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden bij Waterdunen: de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen.

Kustversterkingswerkzaamheden

  • De werkzaamheden in ‘t Killetje zijn bijna afgerond. Na het stormseizoen (april 2016) wordt de dijk ter hoogte van het huidige gemaal op sterkte gebracht. Ook wordt dan de uitstroomconstructie van het huidige gemaal verwijderd. Het nieuwe gemaal treedt naar verwachting medio 2016 in werking.
  • Het klimaatduin (het landinwaartse duin) is eind januari 2016 klaar. Op dit moment vinden de laatste grondtransporten plaats. Begin volgend jaar wordt het klimaatduin aangeplant met helmgras en diverse soorten struiken.
  • Het westelijk duin is volledig op hoogte. Momenteel worden stuifschermen geplaatst en helmgras geplant in het westelijk duin. Dit werk is bijna afgerond. Het fietspad in het duin is aangelegd en kan begin volgend jaar in gebruik worden genomen.
  • Van 21 december 2015 t/m 5 januari 2016 liggen de werkzaamheden in Waterdunen stil vanwege de kerstvakantie.

Aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen door Provincie Zeeland

  • Eind dit jaar zijn de grondscheidingen tussen de kreken in het westelijk deel uitgegraven. De kreken zijn daar nu met elkaar verbonden. In het zuidelijk deel van het toekomstige recreatiegebied is de zandlaag aangebracht en zijn de recreatieduinen afgewerkt. Deze worden nog met helmgras en andere duinbeplanting ingeplant.
  • Het bestaande fietspad aan de oostzijde van Waterdunen is doorgetrokken en loopt nu vanaf de Langeweg naar de Havendijk. Je kan nu onderlangs de Nolletjesdijk fietsen richting Groede en Breskens.
  • De oude boomgaard met hoge windsingels is in de afgelopen weken gerooid en aangepast. Er zijn een tweetal poelen gegraven. Deze maatregelen zijn belangrijk voor de Steenuil die in het gebied voorkomt. Op de grondwalletjes zal begin 2016 beplanting worden aangebracht.
  • In de tweede helft van 2016 maken delen van de Langeweg en de Slikkenburgseweg die binnen het gebied van Waterdunen vallen, plaats voor de kreken. Door deze weggedeelten weg te halen, worden de nieuwe kreken met elkaar verbonden. Dat betekent dat de rijbaan en het fietspad van de Langeweg verdwijnen. Daarover hoort u later meer.

Sluiting projectkantoor Zwakke Schakels in Breskens

Het projectteam van waterschap Scheldestromen voerde haar werkzaamheden voor de kustversterking ten behoeve van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen jarenlang uit vanuit het projectkantoor op het veerplein in Breskens. Waterschap Scheldestromen heeft dit kantoor per 11 december 2015 gesloten. U kunt daar dus niet meer terecht voor vragen of informatie. Heeft u vragen over de kustversterking in Waterdunen? Stuurt u dan een e-mail naar kustversterking@scheldestromen.nl. of kijk op deze website onder Contact.