Update oktober 2015

In deze update vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden bij Waterdunen: de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen.

Excursie tijdens Week van Ons Water

Deze week (t/m 18 oktober) is het de eerste nationale week van Ons Water. Deze week kan het publiek op allerlei plaatsen in Nederland meer te weten komen over waterbeheer in Nederland. Door het hele land vinden publieksactiviteiten plaats. Kijk voor een overzicht op www.weekvanonswater.nl.

Op donderdag 15 oktober kunt u mee op excursie in Waterdunen, waar u alles hoort over de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied. Deze excursie vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur en start en eindigt bij strandpaviljoen Loods Tien in Breskens. Meld u hier aan.

Kustversterkingswerkzaamheden

- De werkzaamheden in ‘t Killetje zijn ver gevorderd. Het basalt is vrijwel helemaal aangebracht. Momenteel worden de palen langs het onderhoudspad geplaatst. Het nieuwe wegtracé is gereed. Er worden alleen nog kleine werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van kolken en drainage en het aanbrengen van grasbetontegels.

- De grond voor de kern van het klimaatduin (het landinwaartse duin) is grotendeels aangebracht. Deze kern dekken we de komende periode af met een laag zand. Eind dit jaar en begin volgend jaar wordt het klimaatduin aangeplant met helmgras en diverse soorten struiken.

- Het westelijk duin is inmiddels volledig op hoogte. Het duin moet nog geprofileerd worden en het helmgras en duinbegroeiing worden binnenkort aangeplant. De komende maand realiseren we het fietspad door het westelijk duin. De contouren zijn al zichtbaar

Monument terug op zijn plaats

Het monument ‘De werkende mens’ staat weer terug op zijn vertrouwde plek bij ’t Killetje. Het terrein om het monument heen, wordt ingericht zoals het was in de oude situatie. De steenzetters zijn druk bezig met het leggen van de betonstenen.

Trappen

Deze maand worden de werkzaamheden aan de trappen op de dijk afgerond. De trap ter hoogte van de getijdenduiker gaan we nog aanbrengen. De trap ten westen van de vuurtoren wordt verplaatst in oostelijke richting, waardoor deze niet meer voor een parkeervak ligt.

Oprit Panoramaweg minder steil

In september is het nieuwe wegtracé langs ’t Killetje en het nieuwe fietspad bovenaan de dijk van ’t Killetje afgewerkt en geasfalteerd. Ook is de nieuwe oprit gerealiseerd van ’t Killetje richting de Panoramaweg. Deze oprit is veel minder steil dan de voormalige tijdelijke oprit. Hierdoor kunnen fietsers weer makkelijker en veiliger naar boven en beneden rijden. Het verkeer rijdt nu via het nieuwe wegtracé bij ’t Killetje, via de nieuwe oprit richting de Panoramaweg. De Boulevardweg is afgesloten voor het overige verkeer.

Werkzaamheden Provincie Zeeland

Aannemer Jac Rijk B.V. is al ver gevorderd met het leeg rijden van het zanddepot en het verspreiden van het zand over het toekomstige recreatiedeel ten zuiden van het Zandertje. De stroken grond tussen de kreken in het westen worden verwijderd, er ontstaat een mooi beeld van de doorlopende kreken. De toekomstig vogeleilanden komen in beeld en zullen later worden afgewerkt.
In september zijn de werkzaamheden voor het aanleggen/doortrekken van een fietspad onderaan de Nolletjesdijk gestart. Het fietspad verbindt het nieuwe oostelijke fietspad naar de hoek van de Puijendijk. Naar verwachting is dit fietspad in november 2015 gereed.