Update september 2015

In deze update vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden bij Waterdunen: de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen.

Panoramaweg van 21 t/m 25 september afgesloten

Deze week wordt het nieuwe wegtracé langs ’t Killetje en het nieuwe fietspad bovenaan de dijk van ’t Killetje afgewerkt en geasfalteerd. Volgende week wordt de nieuwe oprit gerealiseerd van ’t Killetje richting de Panoramaweg. Deze oprit wordt veel minder steil dan de huidige tijdelijke oprit. Om de nieuwe oprit te realiseren, wordt de Panoramaweg van maandag 21 t/m vrijdag 25 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Puijendijk en de Langeweg richting Breskens. De omleidingsroute is met gele borden aangegeven. Bewoners van het gebied zijn op de hoogte gebracht. Het grote parkeerterrein aan de Walendijk is bereikbaar. (Brom)fietsers kunnen in die week wél gebruikmaken van de Panoramaweg en het nieuwe fietspad.
Na de afsluiting, vanaf zaterdag 26 september, kan al het verkeer weer gebruikmaken van de Panoramaweg. Het verkeer rijdt dan via het nieuwe wegtracé bij ’t Killetje, via de nieuwe oprit richting de Panoramaweg. De Boulevardweg wordt afgesloten voor het overige verkeer. De genoemde planning is onder voorbehoud, omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn.


Overzichtskaart met werkzaamheden en routes

Overige kustversterkingswerkzaamheden

  • We zijn gestart met het verwerken van het zand uit het zanddepot in het nieuwe klimaatduin. De duinpannen worden opgevuld met zaadbankzand, dat is zand van de oude dijk dat rijk is aan zaden van de voormalige duinbegroeiing.
  •  Zodra het zanddepot leeg is, kan de grond onder het zanddepot, en ten zuiden ervan, worden ontgraven.
  • In ‘t Killetje is de aannemer bezig met het aanbrengen van de basaltglooiing. De palenrijen zijn al voor een groot deel terug geplaatst. De oude vorm van het Killetje komt alweer grotendeels in beeld (zie foto).
  • De komende weken wordt de zuidzijde van het westelijk duin (bij het gemaal) nog verder aangevuld met zand.

Werkzaamheden Provincie Zeeland

De werkzaamheden in Waterdunen zijn in volle gang. Aannemer Jac Rijk B.V. is gestart met het aanbrengen van een afdekkende zandlaag in het toekomstige recreatiedeel ten zuiden van het Zandertje. In september starten de werkzaamheden voor het aanleggen/doortrekken van een fietspad onderaan de Nolletjesdijk. Het fietspad komt te liggen tussen de Kieweg en de Puijendijk. Naar verwachting is dit fietspad in november 2015 gereed. Kijk voor een mooi en uitgebreid fotoverslag van de werkzaamheden van de provincie op de nieuwspagina van deze website.

Excursies Waterdunen

In de maanden juni, juli en augustus organiseerden we elke week een excursie door het gebied. We hebben hierdoor zo’n 700 enthousiaste mensen mogen rondleiden. Iedereen bedankt voor de interesse! Op donderdag 15 oktober, tijdens de landelijke Week van Ons Water, organiseren we nog een excursie. Binnenkort kunt u zich daarvoor, of voor de vele andere projecten die zich die week openstellen voor publiek, aanmelden via www.weekvanonswater.nl. Houd hiervoor de website de komende weken in de gaten.

Waterdunen vanuit de lucht

Vorige week zijn luchtfoto’s gemaakt van de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Prachtige beelden, waarop de vorderingen heel goed zichtbaar zijn.