Veranderde (veiligheids)situatie Killetje

De situatie bij 't Killetje is veranderd. In 2017 is een verdiepte geul aangelegd van de getijdenduiker richting de Westerschelde. Deze geul is zo diep (tot 4 m) dat er ook bij eb veel water in blijft staan. Het is daarom niet meer mogelijk om door het water voor langs 't Killetje van strand naar strand te lopen.

Ook recreëren in en rond het water in de kom van 't Killetje is niet meer toegestaan. Er hangt een drijflijn om te voorkomen dat zwemmers en drijvende voorwerpen vanaf de Westerschelde 't Killetje binnengaan.

Voetgangers kunnen gebruik maken van de onderhoudsweg die onderaan de dijk loopt, terwijl er voor fietsers een nieuw pad boven op de dijk is aangelegd.

In onderstaande flyer is de nieuwe situatie toegelicht, zowel in het Nederlands als in het Duits:
Flyer veiligheid Killetje (NL)
Flyer veiligheid Killetje (Duits)