Verbreding Noordweg II en Havendijk tussen Groede en Waterdunen

Waterschap Scheldestromen gaat werkzaamheden op de Noordweg II en de Havendijk in Groede uitvoeren. Vanwege de ontwikkelingen in het gebied heeft de weg een andere functie gekregen en de hoeveelheid verkeer op de Noordweg II en de Havendijk is daardoor toegenomen. De huidige breedte van de weg is onvoldoende en wordt daarom verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Hiervoor wordt de bestaande sloot gedempt en een nieuwe sloot aangelegd. 

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de periode 25 november 2020 t/m april 2021. Voorafgaand aan de werkzaamheden van het waterschap vervangt DNWG kabels en leidingen. Dit gebeurt van 25 november t/m eind december. Vanaf 1 februari 2021 (planning onder voorbehoud – afhankelijk van de weersomstandigheden) starten de werkzaamheden voor de wegverbreding.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden van DNWG wordt in de berm gewerkt. De wegen worden niet afgesloten en blijven toegankelijk voor verkeer. In de periode februari t/m april 2021 zijn de Noordweg II en de Havendijk gefaseerd afgesloten en wordt het verkeer omgeleid met omleidingsroutes.

Het waterschap zal begin 2021 meer detailinfo mededelen. Deze informatie verschijnt ook op onze website.

Vragen?
Voor vragen over de werkzaamheden van DNWG kunt u terecht bij front office DNWG op telefoonnummer 0113-7411 00 (bereikbaar ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur). 

Voor vragen over de werkzaamheden van het waterschap kunt u terecht bij de heer M. Hage, michiel.hage@scheldestromen.nl of tel: 06-51296595.