Volgende stap in realisatie Waterdunen

Na de zomervakantie neemt de bedrijvigheid in Waterdunen toe. Nu de Oestergeul en eerste vogelkijkhutten zo goed als klaar zijn, heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven voor de volgende serie werkzaamheden: het verwijderen van de asfaltwegen en het maken van het middenpad en verschillende bruggen. Ook start binnenkort de aanleg van de inlaatkreek, een essentieel onderdeel voor de getijdenwerking in Waterdunen.

Verwijderen wegen, aanleg middenpad en bruggen

Aannemer Romers Grondverzet is al begonnen met de voorbereidingen: de resten van kabels en leidingen worden nu uit de grond gehaald. Daarna wordt extra bodemonderzoek gedaan, voordat na de zomer het asfalt wordt verwijderd van de stukken Slikkenburgseweg en Langeweg binnen het gebied. Als dit werk klaar is, kunnen de geulen helemaal worden afgemaakt. Begin 2019 zal de aannemer de eerste delen van de bruggen en vlonders van het middenpad plaatsen. Ook de brug over de ringsloot die vanaf de Walendijk toegang zal geven tot Waterdunen wordt dan gebouwd.

Inlaatkreek met verkeersbrug

De inlaatkreek vormt de verbinding tussen de getijdenduiker en het krekenstelsel van Waterdunen. Hierdoor stroomt straks zeewater het gebied in en uit. Over de inlaatkreek komt een brug die aansluit op ’t Zandertje en toegang geeft tot het recreatiepark. Aannemerscombinatie Martens & Van Oord start in september met deze werkzaamheden.

Luchtfoto Waterdunen met locaties van de werkzaamheden in 2018-2019:
Blauw = verwijderen wegen en fietspaden, grondwerk, aanleg middenpad en bruggen
Rood = aanleg inlaatkreek met verkeersbrug

 

Informatiebijeenkomst

Op 12 september 2018 organiseert de Provincie Zeeland samen met de projectpartners en aannemers een informatiebijeenkomst in MFC De Korre in Breskens. Dan is meer gedetailleerde informatie beschikbaar over bijvoorbeeld wegtransporten in de omgeving.

Kijkje achter de schermen

Waterdunen is grotendeels een afgesloten bouwterrein in verband met het veiligheidsrisico van de werkzaamheden. Onder begeleiding van een gids kun je wel elke dinsdagochtend tot en met 25 september op excursie. De route is iets verlegd, zodat deelnemers niet in de buurt van het bouwverkeer komen.
Op de Open dag van 22 september 2018 kunt je het gebied eens van de andere kant bekijken. Kom dan naar Hof Waterdunen aan de Hogendijk in Breskens en hoor alles over de zilte teelten, bekijk de Oestergeul en loop mee met een gids langs de zuidelijke kreek.