Kustlaboratorium


Zilte teelten in Waterdunen

Het zeewater dat via de getijdenduiker het gebied in- en uitstroomt, maakt Waterdunen een geschikte plek voor het binnendijks kweken van zilte groenten. Stichting Het Zeeuwse Landschap richt zo’n 30 hectare in het zuidoostelijke deel van het natuurgebied in voor het innovatieve Kustlaboratorium. De gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen vormt het steunpunt voor de zilte teelten, het natuurbeheer en educatieve activiteiten in het gebied.

Wat is het Kustlaboratorium?

De ervaring leert dat aquacultuur, de teelt van planten en dieren uit zee op het land of in bassins, er vaak industrieel uit ziet. Met een slim ontwerp en aandacht voor de omgeving ontstaat er in het Kustlaboratorium een landschap dat voor mens en natuur aantrekkelijk is.

Waardevolle combinatie

In het Kustlaboratorium zullen ondernemers hun bedrijf vestigen. Het Zeeuwse Landschap stelt grond en basisvoorzieningen beschikbaar en zorgt voor landschappelijke kwaliteit.

Meer informatie is te vinden op de Kustlaboratorium-website.