Vogels van dichtbij


Waterdunen ligt bij Breskens, een internationale hotspot voor trekvogels. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem grote aantallen van allerlei soorten vogels. Op de zeedijk is een vogeltelpost aangelegd, in de buurt van de vuurtoren. Hier zijn passerende vogels heel mooi te observeren.

Volop voedsel

Waterdunen is door het afwisselende landschap, de gunstige ligging en het optreden van eb en vloed heel rijk aan voedsel voor passerende vogels. Zwaluwen en graspiepers vangen insecten boven en langs het water. Steltlopers zoals de scholekster en de kluut vinden schelpdieren en wormen in het zachte slib. Ganzen en eenden hebben volop mogelijkheden om te grazen.

Stern met visje
 

Mens ontmoet vogel

In Waterdunen gaat het om de ontmoeting tussen mens en vogel. Door vogelobservatiehutten, kijkschermen en andere slimme voorzieningen kun je de vogels van dichtbij bekijken. In de observatiehutten kun je genieten, maar ook van alles leren over de natuur. Zowel de doorgewinterde vogelaar als de toevallige passant die even een kijkje wil nemen, wordt verrast door de rijke vogelstand.

Bergeenden zoeken voedsel