Werkzaamheden


Werkzaamheden

De eerste wandelroute in het oostelijke deel van Waterdunen is begin oktober 2021 geopend. De betrokken partijen werken hard aan de laatste werkzaamheden in Waterdunen, zoals het realiseren van de twee andere wandelroutes in het westelijke deel van Waterdunen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het afgezette terrein. Voor de aan- en afvoer van materiaal zullen enkele transporten plaatsvinden over de wegen van en naar Waterdunen. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over het werk in uitvoering, het werk dat in voorbereiding is en over de voltooide werkzaamheden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, toch bestaat de kans dat u hinder ondervindt. De betrokken aannemers nemen de noodzakelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Centraal punt voor uw klachten

Heeft u onverhoopt toch klachten in verband met werkzaamheden aan Waterdunen? Neem dan contact op met Anya Langerak (projectcommunicatie Waterdunen), via telefoonnummer 06-2112 4816 (ma, di, do, vr). U kunt ook een mail sturen a.langerak@zeeland.nl.

Werkzaamheden recreatiepark Molecaten

Provincie Zeeland heeft op 2 december 2021 de gronden aan Molecaten overgedragen, hiermee dragen ze ook daadwerkelijk het stokje over aan Molecaten wat betreft de aanleg van het recreatiepark. In het voorjaar van 2023 hoopt Molecaten de eerste gasten te kunnen ontvangen. Mensen met vragen over de werkzaamheden of de bouw van het park kunnen contact opnemen met Molecaten via e-mail (waterdunen@molecaten.nl) of telefoon (alg. nr. 038 444 64 55).