Voltooide werkzaamheden


Het uitvoerende werk in het gebied begon al in 2012. Als eerste moest de grond klaargemaakt worden. Dit hield in dat camping Napoleonhoeve geruimd werd en de akkers afgegraven. De bodem werd onderzocht op niet gesprongen explosieven en men heeft archeologisch onderzoek gedaan.

Daarna is de zeedijk landinwaarts versterkt en klei en grond afgegraven waardoor de eerste contouren van het krekenstelsel zichtbaar werden. Ook werd een ringsloot om het gebied aangelegd.

Toen is begonnen met de nieuwe infrastructuur. Wegen werden afgesloten of gerenoveerd en nieuwe wegen werden aangelegd. Ook kwamen er twee parkeerplaatsen.

De getijdenduiker is gebouwd en daarna kon de inlaatkreek worden gegraven. Over de inlaatkreek is een verkeersbrug aangelegd.

Daarna is er begonnen met de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen. Sinds december 2021 zijn de wandelpaden geopend en is Waterdunen toegangelijk voor publiek.